Hổ Hạc Yêu Sư Lục

Tiger and Crane (2023)

Tôi Có Một Người Bạn

Be with You (2023)

Cửu Nghĩa Nhân

Faithful (2023)

Fairy phiêu lưu

Fairy Adventure (2019)

Bạch Hồ: Tình Duyên

White Fox (2023)

Liêu Trai Quần Yêu Phổ

Monster Hunter (2019)

Khuynh Thành Sủng Phi

倾城宠妃 (2018)

Bảy Kiếp May Mắn

Love you seven times (2022)

Họa Tâm: Song Sinh Kiếp

Painted Heart: Twin Tribulations (2023)

Địch Nhân Kiệt: Xi Vưu Huyết Đằng

Detective Dee: The Lost Gold (2018)

Thục Sơn Hàng Ma Truyện 2

The Legend of Zu 2 (2019)

Lỗ Trí Thâm

Zhi Shen (2018)

Ma Đạo Tượng Nhân

The Devildom Elephant Man (2023)

Trường Tương Tư

Lost You Forever (2023)

An Lạc Truyện

Legend of Anle (2022)

Trần Duyên

Divine Destiny (2023)

Trường Phong Độ

Destined (2023)

Long Thành Tiểu Ngỗ Tác

The Coroner From Longcheng (2023)

Liêu Trai Tân Biên Chi Anh Trữ

Legend of Ghost YingNing (2023)

Nam Mao Bắc Mã

Nanmao and Beima (2023)

Đông Du Bát Tiên Phục Ma

Travel to the east (2023)

Đại Huyễn Thú

Big eudemon (2023)

Tân Phong Thần: Nhị Lang Thần

Er-Lang God of the New Legend of Deification (2023)

Tân Nương Cát Tường

The Blessed Bride (2022)

Vân Tương Truyện

The Ingenious One (2023)