Cận Kề Kẻ Thù

Enemies Closer (2013)

Vô Danh

Hidden Blade (2023)

Thế Giới Không Lối Thoát

Alice In Borderland (2020)

Bên Kia Vạch Phấn

The Chalk Line (2022)

Con Tin Mật Danh X

Hostage X (2017)

In The Wake

In The Wake (2021)

Siêu Bão

Typhoon (Da Tai Feng) (2022)

Cấp 16

Level 16 (2018)

Hoa Hồng Đại Chiến

The War Of Flowers (2022)