Tầng 11 Biến Mất

THE LOST 11TH FLOOR (2023)

Ordinary Person

Ordinary Person (2017)

Địch Nhân Kiệt: Mượn Đường Âm Binh

Di Renjie Secret Soldier Borrows the Road (2023)

Homejack Reverse

Homejack Reverse (2017)

Homejack Triangle

Homejack Triangle (2018)

Vụ Án Mạng Bí Ẩn Phần 1

MURDER MYSTERY (2023)

Jailer

Jailer (2023)

Nghi can X

Jaane Jaan (2023)

Trừng Phạt

Retribution (2023)

Đại Tỷ Sát Thủ

Queen Of Triads (2017)

Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo

The Girl in the Spider's Web (2018)

Thần Bài: Jack Một Mắt

Tazza: One Eyed Jack (2019)

Thám Tử Gà Mơ 2

The Accidental Detective 2: In Action (2018)

Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America

Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America (2023)

72 giờ: Chiến Dịch Hoàng Kim

72 hour golden operation (2023)

Già Gân

The Mule (2018)

Ranh Giới Sống Còn

Life on the line (2023)

Cangaco Novo

New Bandits (2023)

Không Dấu Vết

Backtrace (2018)

Cuốn Sổ Tử Thần: Khai Sáng Thế Giới Mới

Death Note: Light Up the New World (2016)

Người Giữ Bằng Chứng

The Keeper of Lost Causes (2013)

Zulu

Zulu (2013)

Nạn Nhân Không Hoàn Hảo

Imperfect Victim (2023)

Há Phải Thánh Nhân

Ain't Them Bodies Saints (2013)

Lo spietato

The Ruthless (2019)

Backdraft 2

Backdraft 2 (2019)

Căn Phòng Chật Chội

The Crowded Room (2023)

Ai là kẻ sát nhân?

The Murderer (2023)